Frihamnsgatan 7
11556 Stockholm
Sweden

004686629165

Global shipping. Frakt till hela världen.

index.html

We couldn't find the page you were looking for. This is either because:

  • There is an error in the URL entered into your web browser. Please check the URL and try again.
  • The page you are looking for has been moved or deleted.

You can return to our homepage by clicking here.

i molineux spedition aktiebolags osannolikt otidsenliga kontor är vid den i deras tycke så osannolika nyheten att ett föremål för poesi är vi skäl till viss uppståndelse och närmast förvåning och konstnären och curatorn samråder med varandra om anvisningar bör ges att vidta någon slags åtgärd för att erkänna detta för att för omvärlden åtminstone visa något slags medvetande men frågan var inte helt lätt att avgöra och frihamnsporten som inte längre var någon port stod där och gapade utan att ge något svar och rysskylan som kanske kom ända från inre mongoliet tycktes för en gångs skull ögonblickligen försvinna för att enligt något kaosteoretiskt samband lika snart återkomma och dessutom var det osäkert om det skulle påpekas att transporter till inre mongoliet inte var något problem för aktiebolaget trots att det i egentlig mening inte längre låg i mongoliet för vore det inte väldigt opassande att påpeka just detta i en situation som denna som man var osäker på var smickrande eller kanske raka motsatsen eller hur man nu skulle se på hela saken som med livet i övrigt


http://lasseorrskog.se/Divtext/Franhammarby/attadelar.html